• 653
  • 0

Μια νέα αντι-υπερτασική ουσία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδο ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο MILESTONE ® από ερευνητές του Τμήματος Φαρμακογνωσίας και Φυσικών Προϊόντων Χημείας της Σχολής Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ελαιόλαδο MILESTONE ® επιλέχθηκε για την απομόνωση της ένωσης επειδή ήταν σύμφωνα με την ένδειξη του NMR ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των 2120 δειγμάτων που αναλύθηκαν πρόσφατα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ελενολίδιο είναι μια πιθανή αντι-υπερτασική ουσία του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου και η συγκέντρωσή της είναι ένας δυναμικός δείκτης ελαίων υψηλής ποιότητας με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό.  Είναι η πρώτη φορά που η ακριβής δομή του ελενολιδίου χαρακτηρίζεται από NMR και η πρώτη φορά που αποδείχθηκε ότι το ελενολίδιο  μετασχηματίζεται τεχνητά σε ελενολικό οξύ κατά τη συνήθη χρωματογραφία σε υδατικά μέσα.

Η έρευνα αυτή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα ARISTOIL στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED EU.

Συνέδριο 11th With Food to health, Split – Κροατίας. καθ. Προκόπης Μαγιάτης και καθ. Ελένη Μέλλιου, Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *